Jag vill bygga om hur ska jag gå till väga?


byggprocessStyrelsens svar:

Ska du bygga om i din lägenhet är det viktigt att först kontakta styrelsen för att säkra att ombyggnationen är godkänd. Framförallt är det viktigt att försäkra sig om att ändringarna hemma inte påverkar exempelvis bärande väggar, ventilation, uppvärmningssystem eller fasad.

Här finns ett dokument som visar hur ett ärende ska gå till >>