Rabatter, träd och grönytor Föreningen ansvarar för att långsiktigt vårda och utveckla våra gemensamma trädgårdsytor med syfte att gynna den biologiska mångfalden och skapa en trivsam utemiljö för