För närvarande är trädgårdsgruppen vilande, vill du engagera dig så kontakta styrelsen!  Syftet för Trädgårdsgruppen: Att långsiktigt utveckla boendemiljön och försköna gården genom trädgårdsarbete. Regler och förhållningssätt: Vissa