En stamrensning kommer att ske i samtliga lägenheter och byggnader. Detta arbete utförs för att förebygga bland annat dålig lukt och stopp i avloppen, vilka i värsta fall kan leda