En investering i solceller på delar av föreningens tak kan vara både en miljömässig och ekonomisk vinst. Anders Engström och Victor Söderlund i port 133 tänkte börja undersöka