Har du börjat fundera på att byta till säkerhetsdörr men vet inte hur du ska gå tillväga? sEnligt våra stadgar är ytterdörren bostadsrättsinnehavarens ansvar. Ytterdörren bidrar till trapphusets intryck