STYRELSENS SVAR: Precis som många andra fastigheter byggda på 50-talet är en del av byggnadsmaterialet i föreningens hus så kallad blåbetong. Betongen (som faktiskt användes fram till slutet