Fram tills nu har hyra för parkeringsplatser aviserats kvartalsvis. Efter önskemål från medlemmar i föreningen har styrelsen beslutat att ändra så att faktureringen numera sker månadsvis. Vill du