STYRELSENS SVAR: Upptäcker du ohyra/skadedjur i lägenheten eller på annan plats i fastigheten kontakta Anticimex (läs mer) och styrelsen omedelbart!