I skrivande stund var det cirka två timmar sedan föreningens nya medlemsblad damp ner i alla föreningens brevlådor. 111 lägenhetsinnehavare, såväl medlemmar som hyresgäster, har fått bladet som