På tisdagens årsmöte valdes en till stora delar ny styrelse för BRF Gästfriheten. Ny ordförande är Emma Collen Moberg som tar över efter  Sara Ljungblad Söderlund som varit