Använder du koleldad, eller gaseldad grill måste den vara uppställd minst 5 meter från föreningens hus. Grillning med koleldad eller gaseldad grill får alltså inte ske på balkong.