Från och med 1 april höjs föreningens månadsavgift med blygsamma 1,5 procent. Orsaken till höjningen är en generell ökning av kostnader och planer på att utöka vår underhållsfond.