Kallelse till årsmöte ligger har sedan flera veckor tillbaka delats ut till föreningens medlemmar och anslagits i portarna. Tyvärr har inte infon gått ut här på hemsidan. Men