Tvättstugan

TvättstuganÖppettider: 07:00-22:30 alla dagar.

Tre uppsättningar maskiner finns, med en bokningstavla för respektive uppsättning.
Maskinerna nyttjas i 3-timmarspass.

07:00-10:00
10:00-13:00
13:00-16:00
16:00-19:00
19:00-22:00

30 minuter efter sista passet bryts strömmen.

 

För respektive tvättpass gäller att:

-Tvättgrupper som inte är bokade vid början av ett tvättpass kan nyttjas av vem som helst under hela det tvättpasset.
-Tvättgrupper som är bokade, men inte tagits i bruk inom 30 min från passets början, kan nyttjas av vem som helst under resten av tvättpasset. Obs! Detta innebär att en bokning blir ogiltig om maskinerna inte tas i bruk inom 30 minuter från passets början.