Parkeringen

parkeringen

Gästfrihetens parkering renoverades hösten 2008 och består av 45 parkeringsplatser med tillhörande elstolpe. Utöver dessa finns det två garage, samt ett antal fria platser som kan användas som gästparkering.

Är du intresserad av att hyra garage eller en p-plats på vår parkering?
Ring Riksbyggens växel, tel 0771-860 860, och berätta att du vill hyra en parkeringsplats hos BRF Gästfriheten.