Här har vi samlat de vanligaste frågorna mäklare brukar ställa till styrelsen.
Hittar du inte svaren här? Använd vår förvaltare Riksbyggens tjänst Mäklare Direkt: maklaredirekt.riksbyggen.se

Svaren är uppdaterade november 2019.

/Hanna Boije
Ordförande, BRF Gästfriheten


Avgiften

• Förväntas några större avgiftshöjningar det närmsta året/åren?
Svar: Nej, föreningen kommer dock kontinuerligt att se över procentsatser för att upprätthålla en god ekonomi.

Bredband/telefoni

Vilken leverantör levererar:
Internet?
Svar: Ownit (ethernet 100 mbit), samt ComHem via kabel-tv.

Tv?
Svar: Comhem (kabel-tv och digital-tv via tv-jack)
Kan även beställas ip-tv från Ownit.

Telefoni:
Välj leverantör själv. Går också att köra ip-telefoni via ComHem (kabel-tv-jack) och Ownit (ethernet-jack).

Hyresrätter

• Hur många hyresrätter finns i föreningen?
Svar: 4 st.

• Har de nyligen renoverats?
Svar: Nej, 1994.

Lån

• Använder föreningen Progressiva avskrivningar eller Linjära avskrivningar?

Svar: Linjära, progressiva är inte längre tillåtna.

• Hur stora lån har föreningen?
Svar: Cirka 20 miljoner.

Parkerings­platser

• Finns det lediga parkerings­platser?
Svar: Nej, kö.

• Vad är månadskostnaden?
Svar: 350 kr, el 30 kr.

• Finns det garage?
Svar: Ja, 2 stycken. Kötid.

Renovering/underhåll

• Planeras fasadrenovering?
Svar: Ja troligen med start våren 2020.

• Vilket underhåll är genomfört i närtid? 
Svar: Spolning och filmning av samtliga stammar och relining av huvudstammarna i L- och I-huset. Byte av termostater på alla element.
Isolerat tak.

Stambyte/spolning

• När gjordes stambyte?
Svar: 1994

• Vad vilka ledningar byttes?
Svar: Alla från lägenheterna men inte de stora huvudrören i källarplan.

• När utfördes stamspolning senast?
Svar: 2017

Tomträtt och tomträttsavgälden

• Har tomträttsavgälden skrivits om?
Svar: Ja

• Blev det en stor avgiftshöjning?
Svar: Nej, vid senaste tillfället 33 000 kr.

• Äger föreningen marken eller upplåts den med tomträtt?
Svar: Tomträtt

Vem kan köpa/äga

• Godkänner ni juridisk person (företag) som köpare av bostadsrätt?
Svar: Både fysisk och juridisk person kan beviljas medlemskap. Juridisk person får vägras medlemskap.

• Kan barn äga en del av bostaden?
Svar: Föreningen har inte någon uttalad regel om delat ägande. Föreningen innehar idag bostäder där delat ägande förekommer. Föreningen har dock enligt stadgarna rätt att vägra medlemskap till någon som förvärvat andel i bostadsrätt, om denne inte är maka/make eller sambo.

Överlåtelse

• Vem betalar överlåtelseavgiften?
Svar: Köparen

• Hur hög är överlåtelseavgiften?
Svar: Den får vara högst 2,5 %.

• Vem betalar pantsättningsavgiften?
Svar: Pantsättaren

• Hur hög är pantsättningsavgiften?
Svar: Den får vara högst 1 % av basbeloppet för tidpunkten.