Viktig information: Dags för renovering av takfot och franska balkonger

Styrelsen har beslutat att det är tid att renovera och måla takfoten på föreningens byggnader. I samband med detta kommer även de franska balkongräckena samt de fasta blomlådorna att monteras ner och lackas på nytt.

Arbetet påbörjas redan måndag 2 maj (vecka 18) och kommer, beroende lite på väder och vind, att fortgå under maj och juni månad. Entreprenören som kommer att sköta detta heter FB’s Måleri & Reparationer AB. Arbetena kommer i mesta möjliga mån skötas från skylift men eventuellt byggs det ställningar för att komma åt svåråtkomliga gavlar.

Alla som har en fransk balkong kommer att få en separat avisering från FB’s Måleri och Reparationer när det är dags att montera ner just ert räcke eller blomlåda. Pga. av säkerhetsskäl måste vi under tiden då räcket är nedplockat låsa er fönsterdörr genom att plocka bort handtaget på insidan och det är av stor vikt att detta respekteras och inga försök att öppna dörren görs under tiden. Vi räknar med att man inte kommer att kunna nyttja den franska balkongen under ca 1-2 veckor då det är i vägskickat på lackning. I övrigt gör vi allt för att arbetena skall störa er boende så lite som möjligt.

Håll utkik i brevlådorna för ytterligare info och har ni några frågor är ni välkomna att kontakta styrelsen eller Stellan Björnlund på Riksbyggen.
Med vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Gästfriheten