Alla föreningens medlemmar har fått kallelse till årsmötet som äger rum tisdagen den 23 mars klockan 19:00 i föreningslokalen. Undrar ni vad som hänt med årsredovisningen måste vi tyvärr