Tack för ett bra årsmöte!

28 medlemmar slöt upp till årets årsmöte som ledde till flera spännande resultat:
-Den gamla styrelsen får förnyat förtroende men förstärks med ytterligare en suppleant: Hanna Boije.
-En ny valberedning valdes: Inger Schocher sammankallande, med Signe Lidén som parhäst.
-Två arbetsgrupper bildades:

  • En sophanteringsgrupp, som ska utreda möjligheterna att källsortera våra sopor. Ansvarig i styrelsen är Anders Engström
  • En trädgårdsgrupp, som ska jobba för mysigare gårdar och planera vad som ska göras på städdag. Ansvarig i styrelsen är Charlotte Arfwidsson.