Tack för ett bra årsmöte!

Enligt föreningens stadgar ska vi ha föreningsstämma innan maj månads slut… och i år blev det den 31 maj. 25 röstberättigade var med på mötet, fastställde resultat och balansräkning, beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet och valde en ny styrelse (mer info om denna kommer snart).

De närvarande hade dessutom en mängd intressanta frågor och synpunkter, och såväl trädgårdsgruppen som miljö/sopgruppen presenterades. Sopgruppen har legat i träda i snart ett år och fick nu två nya energiska medlemmar. Är du sugen på att vara med i detta projekt? Hör av dig till Anders, anders (at) bakelit.com, som är sammankallande för denna.