Tack för ett bra årsmöte!

Föreningen kan lägga ännu ett år till handlingarna. 2010 års styrelse har beviljats ansvarsfrihet, resultat- och balansräkning är fastställd och en ny styrelse har valts.

Styrelsen säger hejdå till Sven Viil, mångårig kassör i föreningen, sekreterare Jan Dalström och suppleant Henrik Lengstedt. In träder: Danijel Ticic, Åsa Elowsson, Gustav Halling och Mathias Granqvist.
Hela styrelsen och dess sammansättning hittar du  här >>

Ni som missade mötet missade också vår sammanfattning av året som gått och vad som är på gång framöver. Här följer en sammanställning:

Vad har hänt och vad är på gång…

Vad vi har gjort 2010:
Under året som gått har vi gjort en rad förbättringar, där den kanske viktigaste är en genomgång av brandskyddet som ledde till att vi:
– Installerade nya branddörrar i källare
-Tätade hål från källare upp till trappuppgångar där elden kunde ha spridit sig.
-Fixade smartare belysning i källargångarna.
Vi har också gått igenom våra förvaltningsavtal och lyckats skära kostnaderna rejält eftersom det förekom en del felaktigheter i avtalet. Detta arbete har fortsatt och fortsätter 2011.
Ni kanske också har märkt att vi fixat ny tvättstugetrappa, bytt ut alla kodlås och målat om portarna.
På förra årsmötet bildades två grupper:
1. Trädgårdsgruppen
som bland annat: -rustat lekplatsen, beställt stenläggning under balkongerna.
På gång: Nya picknickbord.
2. Sopgruppen:
-som håller på att ta fram ett förslag för sophantering när sopnedkasten slängs. Förslag på lösning på gång.
Stora grejor 2011:
1. Måla om takstolar och franska balkonger: påbörjades i måndags, avslutas i juni.
2. Upprustning av el-nätet: inventering har gjorts och offertförfrågan skickats ut. Vi väntar nu in svaren, därefter kallar vi till informationsmöte och extrastämma där vi beslutar hur vi gör.
3. Nytt bredbandsavtal: vi håller på att förhandla med Svenskt bredband som har varit lite struliga om att hitta en mer vettig avtalslösning där vi slipper ha avtal tillsammans med Sanningen.
MISSA INTE:
2-årsbesiktning av balkonger genomförs nu på måndag (9 maj). Alla balkonger ska besiktigas.
Städdag nästa lördag (14 maj).