Tack för en väl genomförd städdag!

Tack till de 25 familjer som var med och hjälpte till på städdagen. Och grattis till Mats som vann första vinsten i vårt lilla städdagslotteri.
Skriv in lördagen den 12 maj i kalendern. Då äger vårens städdag rum.