Stor elrenovering på gång!

Den 29 september hade BRF Gästfriheten Extrastämma, där närvarande medlemmar fick ta ställning till om föreningen i samband med elrenovering även ska gå in i föreningens samtliga lägenheter och byta ut el-ledningar och el-uttag även där.

På mötet informerade Riksbyggen (som agerar byggherrar för projektet) och företaget El-Comfort AB (som kommer att utföra arbetet) om vad arbetet kommer att innebära för de boende. Under över en timme svarade dessutom på frågor från de närvarande. Vid omröstning var en överväldigande majoritet (mer än den kvalificerade majoritet (2/3) som krävdes) för att BRF Gästfriheten ska renovera elen i hela fastigheten inklusive lägenheter.

Arbetet påbörjas i slutet av oktober. Viss information har redan delats ut, men mer information kommer i samband med arbetet kommer igång.