Sara – föreningens nya ordförande!

På grund av flytt avgår BRF Gästfrihetens ordförande Joakim Broström. In träder istället vice ordförande Sara Ljungblad Söderlund som vid ett konstituerande styrelsemöte blivit ny ordförande. Rolf Petterson är ny på posten som vice ordförande och suppleant Fatima Andic blir ordinarie ledamot. Eftersom vi vid årsmötet i våras valde en extra suppleant består alltså styrelsen nu av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter som fortsätter arbetet fram till nästa årsmöte.

Eftersom Sara i sin nya roll får fler arbetsuppgifter har Fatima Andic axlat ansvaret som lokalansvarig. Det innebär att hon har hand om våra förrådsutrymmen, våra uthyrda kontorslokaler samt föreningslokalen.

Nya kontaktinformationslappar ska snart upp i portarna och vi jobbar på ett nytt infoblad med bland annat information om kommanded renoveringar, vårt brandskyddsarbete och trädgårdsgruppens arbete.

Vill du komma i kontakt med styrelsen? Se kontaktinfo här >>