Premiär för vårt medlemsblad!

Föreningen nya medlemsblad

I skrivande stund var det cirka två timmar sedan föreningens nya medlemsblad damp ner i alla föreningens brevlådor. 111 lägenhetsinnehavare, såväl medlemmar som hyresgäster, har fått bladet som är tänkt att komma ut två gånger per år. Detta blad kompletterar information som vi lämnar på föreningens anslagstavlor samt informationen på denna hemsida.

Om du saknar information på hemsidan, eller har frågor angående medlemsbladets innehåll får du gärna kontakta Anders Engström, som är informationsansvarig.

Om du på något vis hann slarva bort ditt exemplar av medlemsbladet kan vi trösta dig med att all information finns på denna hemsida:

1. Så bokar du övernattningslägenheten
2. Beslagtagen cykel?
3. Balkongerna klara – måla inte!
4. Comhem strulade till det
5. Den nya styrelsen