Inventering av elanläggning den 4 december – risk för kortare elavbrott

Den 4 december, mellan 8 och 12, kommer en inventering av föreningens elanläggning att genomföras. Strömmen kommer att brytas under kortare perioder medan arbetet pågår.

För att kontrollera hur föreningens elanläggning lever upp till kraven i den nya föreskriften ELSÄK-FS 2022:3 kommer en inventering att genomföras. Den 4 december, mellan 8 och 12, kommer en elektriker hit för att kontrollera vår anläggning.

Betrakta anläggningen som strömförande hela dagen

Strömmen kommer att brytas under kortare perioder under förmiddagen. Men betrakta anläggningen som strömförande hela dagen då strömmen också slås på igen utan förvarning.