Info om kommande stamrensning

En stamrensning kommer att ske i samtliga lägenheter och byggnader. Detta arbete utförs för att förebygga bland annat dålig lukt och stopp i avloppen, vilka i värsta fall kan leda till översvämningar och vattenskador.
Ragnsells har fått uppdraget och kommer med högtryck och hetvatten att spola rent avloppsstammar, köksavlopp och ledningar från handfat och golvbrunnar.
Arbetet kommer att ske under vecka 45, 46 och 47 med start måndag den 7/11.
Det är av mycket stor vikt att de kommer in i samtliga lägenheter på utsatt tid. Om ni inte kan vara hemma då spolningen ska ske ber vi er se till att placera en nyckel i nyckeltuben.
Mer exakt info om tider gällande just er lägenhet kommer att
skickas ut separat av Ragnsells så håll utkik i brevlådorna!
Med vänliga hälsningar
STYRELSEN & RIKSBYGGEN