Grilldags! Här är föreningens regler!

Sommaren är här och många av föreningens medlemmar har hunnit grilla både en och två gånger på gårdar och framför föreningens hus. För att göra det så tryggt och säkert för alla som möjligt har BRF Gästfrihetens styrelse tagit fram följande regler och rekommendationer:
  1. Använder du koleldad, eller gaseldad grill måste den vara uppställd minst 5 meter från föreningens hus.
  2. Grillning med koleldad eller gaseldad grill får alltså inte ske på balkong. Vill du absolut grilla på balkong får du använda elgrill, men se till att oset från grillen inte stör dina grannar.
  3. Lämna inte grillen obevakad. Gäller även efter att du använt grillen. En övergiven glödhet grill kan bränna både vuxna och barn!
  4. Du ska alltid kunna släcka grillens snabbt – ha därför alltid vatten tillgängligt i en hink bredvid grillen.
  5. Vid stark vind bör du se till att vinden inte blåser in rök i huset. Rök kan orsaka besvär och i värst fall kolmonoxidförgiftning.
  6. Var försiktig med tändvätska! Den orsakar ett mer svårkontrollerbart brandförlopp. Välj hellre tändrör, tändklossar, tändpapper eller el-tändare. Använd aldrig t-sprit som tändvätska – det är livsfarligt eftersom flaskan kan explodera.

Brandsäkerhet – 4 viktiga regler som räddar liv

Här en påminnelse om fyra viktiga regler som alla föreningens medlemmar bör följa:
  1. Ställ inget brännbart eller utrymningshindrande i trapp eller källargång. Ex. barnvagnar, cyklar, skohyllor, dörrmatta o.s.v.
  2. Se till att branddörrarna ner till källargångarna hålls stängda.
  3. Ej tillåtet att förvara brandfarliga vätskor så som bensin o dyl. i källare.
  4. Inga motorfordon i cykel- och barnvagnsrum.