26 mars – Årsmöte!

 

ÅrsmöteÅrsmötet är varje bostadsrättsförenings högtidsstund. Det är mötet då föreningens alla medlemmar har möjlighet att göra sina röster hörda, välja ny styrelse samt få information om vad som händer. Årsredovisning med skriftlig kallelse har redan delats ut till alla medlemmar.
Välkomna till föreningslokalen torsdagen den 26 mars klockan 19:00!