10 viktiga förbättringar i vår förening – 2010

Under året som gått har vi gjort en rad investeringar. Både underhåll men också förändringar som gör vår förening ännu bättre.
1. Stenläggning under balkonger
Utrymmet under balkongerna är numera stenlagt så att du kan förvara din barnvagn eller rullator där.
2. Ny tvättstugetrappa!
Den gamla trappan var helt underminerad med ett stort hål. Hela trappan är nu omgjuten.
3. Nya portkodsdosor
Många var slitna, en del fungerade ibland, andra gick det inte att byta kod på – nu är alla utbytta och koderna nya.
4. Nya branddörrar i källare
När vi gick igenom brandskyddet upptäcktes det att många branddörrar var undermåliga. Alla är nu utbytta och den 3 januari installeras automatiska dörrstängare på två dörrar som delar upp den långa gången (121-133) i tre sektioner. OBS! Viktigt att alla andra dörrar utöver dessa alltid är stängda!
5. Ny plåt på portal
Portalens takplåt är utbytt.
6. Tätning av hål
Vid brandsäkerhetsgenomgång upp-täcktes öppningar som vid brand i källaren snabbt skulle sprida elden upp i trapphusen. Dessa öppningar är nu tätade.
7. Ommålning av portar
Våra träportar är ommålade.
8. Rustning av lekplats
Trädgårdsgruppen har tagit bort ett staket, gunghäst har bytts ut och ny sandlåda har byggts.
9. Säkrare tvättstuga
Vid inspektion av torktumlare upptäcktes ett fel i låsmekanismen där tumlaren fortsatte snurra även när luckan öppnats. Det är åtgärdat. Dessutom har nödutgången flyttats. Nu kan du via stege ta dig ut genom fönstret om det skulle börja brinna.
10. Ny smart belysning i källare
Genom att byta ut belysningen mot självtändande lampor med rörelsensor räknar vi med att både spara elkostnader och göra källargångarna säkrare.
One Comment