Styrelsen

Här Brf Gästfrihetens styrelse för 2018/19. Styrelsen valdes vid ordinarie föreningsstämma 19 april 2018.

Vill du kontakta styrelsen är det enklast att skicka e-post till styrelsen@gastfriheten.se.

Ordförande
Hanna Boije

Sekreterare och vice ordförande
Hanna Lidén

Kassör
Alexander Strand

Ledamöter
Kjell Jonsson
Egga Giannini
Kristina Larsson
Anna-Karin Bruttini

Suppleanter
Jonas Edqvist
Ylva Edling

Övriga funktioner:

Ordinarie revisor
Mats Lindblad, Revisor, Epost: revisor@gastfriheten.se
Per Engzell, Auktoriserad revisor

Valberedningen:
Kontakta valberedningen: valberedning@gastfriheten.se