Styrelsen

Här Brf Gästfrihetens styrelse för 2021/22. Styrelsen valdes vid ordinarie föreningsstämma i maj 2021.

Vill du kontakta styrelsen är det enklast att skicka e-post till styrelsen@gastfriheten.se.

Ordförande
Kristina Larsson

Vice ordförande
Egga Giannini

Sekreterare
Ellen Neij

Ledamöter
Frida Engström
Christina Sundqvist
Gabriel Edvardsson
Daniel Larsen Fredriksen

Suppleanter
Elliot Edberg
Olle Rehnqvist

Ordinarie revisor
Mats Lindblad, Revisor, Epost: revisor@gastfriheten.se
Per Engzell, Auktoriserad revisor

Valberedningen:
Kontakta valberedningen: valberedning@gastfriheten.se