Styrelsen

Här Brf Gästfrihetens styrelse för 2017/18. Styrelsen valdes vid ordinarie föreningsstämma 3 maj.

Vill du kontakta styrelsen är det enklast att skicka e-post till styrelsen@gastfriheten.se.

Anna Granström
Ordförande
Anna Granström
Helena Berglund
Sekreterare och vice ordförande
Helena Berglund


Kristina Larsson
Kassör
Kristina Larsson

Ledamöter


Porträtt Kjell Jonsson
Kjell Jonsson
Egga Giannini
Egga Giannini

Hanna Lidén
Emma Lindqvist
Emma Lindqvist


Suppleanter
Aron Junker
Aron Junker

Stephan Naeslund

Övriga funktioner:

Ordinarie revisor:
Mats Lindblad, Revisor, Epost: revisor@gastfriheten.se
Per Engzell, Auktoriserad revisor

Revisorsuppleanter:
Cecilia Lindblad

Valberedningen:
Kontakta valberedningen: valberedning@gastfriheten.se