Styrelsen

Här Brf Gästfrihetens styrelse för 2020/21. Styrelsen valdes vid ordinarie föreningsstämma i maj 2020.

Vill du kontakta styrelsen är det enklast att skicka e-post till styrelsen@gastfriheten.se.

Ordförande
Kristina Larsson

Vice ordförande
Ida Wallin

Sekreterare
Alexander Strand

Ledamöter
Egga Giannini
Christina Sundqvist
Frida Engström
Ellen Neij

Suppleanter
Hanna Boije
Tomas Nyman

Ordinarie revisor
Mats Lindblad, Revisor, Epost: revisor@gastfriheten.se
Per Engzell, Auktoriserad revisor

Valberedningen:
Kontakta valberedningen: valberedning@gastfriheten.se