Trädgårdsgruppen

BRF Gästfriheten har en särskild trädgårdsgrupp som värnar om vår utemiljö. De håller koll på att vår fastighetsskötare gör sitt jobb, gör en del trädgårdsarbete själva, köper in buskar, träd, frön och lökar, samt ser till att rätt saker görs på föreningens städdagar som äger rum på våren och hösten.

Vill du vara med i trädgårdsgruppen, eller bara veta mer? Kontakta Stephan Barthel.

Syftet för Trädgårdsgruppen:

Att långsiktigt utveckla boendemiljön och försköna gården genom trädgårdsarbete.

Regler och förhållningssätt:

Vissa områden är mer gemensamma som träd och bärbuskar. Andra områden är individuellt skötta plättar och rabatter. Frihet och ansvar att vårda rabatter ligger hos individer som är medlemmar i trädgårdsgruppen.
Trädgårdsodlare som har ansvar för rabatter har eget ansvar att det växer kulturväxter på plätten under hela växtsäsongen. Dessa har även frihet att välja kulturväxter. Vid flytt eller utträde återgår plätten till trädgårdsgruppens ansvar.