Författare: Anders

Tack för ett bra årsmöte!

Föreningen kan lägga ännu ett år till handlingarna. 2010 års styrelse har beviljats ansvarsfrihet, resultat- och balansräkning är fastställd och en ny styrelse har valts. Styrelsen säger hejdå
Läs mer

Sara – föreningens nya ordförande!

På grund av flytt avgår BRF Gästfrihetens ordförande Joakim Broström. In träder istället vice ordförande Sara Ljungblad Söderlund som vid ett konstituerande styrelsemöte blivit ny ordförande. Rolf Petterson
Läs mer